SSS


 • ETAM’dan yalnızca araştırma hizmeti alınabilir mi? Hangi konularda araştırma hizmeti verilmektedir?
 • ETAM, gerektiğinde sadece araştırma hizmeti verebilmektedir. Araştırma alt birimindeki akademisyenler ve ETAM uzmanları tarafından yürütülen; ürün analizi, kullanıcı-ürün profili analizi, ürün bazlı sektör incelemesi, alan araştırmaları, ürün politikaları, sektör tasarım stratejilerine yönelik araştırma hizmetlerinden yararlanılabilir.

 • ETAM’dan tasarım danışmanlığı hizmeti alınabilir mi?
 • ETAM, alt birimlerinde görevli uzmanların uzmanlık alanları çerçevesinde süresi ve kapsamı düzenlenecek protokollerle belirlenen çerçevelerde tasarım danışmanlığı hizmeti sunmaktadır.

 • ETAM üniversite dışına endüstri tasarımı  hizmeti verebilir mi? Kimler yararlanabilir?
 • Endüstri Tasarımı/Ürün Tasarımı hizmeti ETAM’ın varlık sebebidir. Büyük, orta ve küçük ölçekli her sektörden her türlü firmaya, her alandan özel ve resmi kurum ve kuruluşlara  -zaman sınırı, proje/çalışma yoğunluğu ve imkanlar çerçevesinde- tasarım hizmeti verilebilmektedir.

 • Verilen endüstri tasarımı hizmetleri nelerdir?
 • ETAM’da ihtiyaca yönelik olarak tercih edilebilecek, akademisyenler ve ETAM uzmanları tarafından yürütülen, birbirinden farklı düzeyde ve karaktere sahip  birden fazla kategoride Endüstri Tasarımı/Ürün Tasarımı hizmeti verilmektedir;
 
 1. Ürün Politikası Belirleme: Üretim konusu olan ürün/ürünlerle ilgili olarak ürün politikasının belirlenmesine dair yapılan araştırma, raporlama ve diğer çalışmaları içerir.
 2. Yeni Ürün Tasarımı: Tespit edilmiş pazar beklentileri hedeflenerek, henüz bir ürünle karşılanmamış bir ihtiyacın, ürüne dönüştürülmesi çalışmalarını içerir.
 3. Ürün Tasarımı: Belirlenen bir ürünün belirlenen talepler ve pazar beklentileri çerçevesinde tasarlanması çalışmalarını içerir.
 4. Ürün Geliştirme: Mevcut bir ürünün ya da bir önceki kategoride tasarımı yapılmış bir ürünün belirli beklentiler çerçevesinde belirli işlevlerinin ya da bütününün geliştirilmesine yönelik tasarım çalışmalarını içerir.
 5. Üretim Gamı Yenileme/Kimlik Çalışmaları: Üretimde olan mevcut ürünlerin üretim odaklı planlanması ve kimlik çalışmaları ile birlikte ürün ailesi yaratılması için gerçekleştirilen tasarım çalışmalarını çalışmaları içerir.
 6. Ürün Sunum Tasarımı: Mevcut bir ürünün, tasarımı yapılmış ya da ürünleştirilip tasarlanmış bir ürünün, pazar odaklı geliştirilmesini, pazar odaklı olarak özel olarak ele alınıp talebe uygun olarak markalaştırma, hukuki koruma, ambalaj gibi konuları da kapsayan tasarım çalışmalarını içerir.
 7. Girişimciler İçin Ürün Fikrinin Tasarlanmış Ürüne Dönüştürülmesi: Bir ürün düşüncesine sahip olan bir girişimcinin fikrinin tasarlanmış ürüne dönüştürülmesi için gerçekleştirilen tasarım çalışmalarını çalışmaları içermektedir. *
 8. Anahtar Teslim Ürün: Fikir görselleştirme, konsept oluşturma, 3D sayısallaştırma ve 3D hızlı prototipleme v.d. üretim yöntemleri kullanılarak yürütülen ön çalışmaları takiben talebe göre belirlenen kategoride prototip uygulaması ve gereken/temin edilen işlevsel donanımın monte edilmesiyle elle tutulur, gerçeğe en yakın, deneysel “ürün örnekçesi” nin oluşturulmasını kapsayan çalışmaları içerir.
  *Girişimciler için öngürülen bu çalışma biçiminde imkanlar ve uygunluk çerçevesinde ETAMkuluçka’dan yararlanmak mümkündür.
 • Sadece sanal modelleme hizmeti alınabilir mi?
 • Endüstri Tasarımı Uygulama Laboratuvarı’ndan sadece sanal modelleme hizmeti alınabilir.  Gereken bilgilerin sağlanması/verilmiş olması koşuluyla sadece sanal modelleme hizmeti alınabilir ve belirlenen formatta teslim edilir.

 • Sadece deneysel ara model ya da prototip hizmeti alınabilir mi?
 • Endüstri Tasarımı Uygulama Laboratuarından sadece model ve prototip hizmeti alınabilir.  Prototip kategorilerinden* biri seçilerek gereken hizmet alınabilir.

 • Üç boyutlu tarama ve tersine mühendislik* hizmeti alınabilir mi?
 • Endüstri Tasarımı Uygulama Laboratuarında bulunan modüler optik topometrik tarayıcı/sayısallaştırıcı kullanılarak; resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, müzeler tarafından talep edilebilecek arkeolojik eserler, sanat eserleri üzerinde tarama çalışmaları, medikal alanda protez amaçlı çalışmalar ile, sanayi tarafından talep edilebilecek ürün- parça taramaları konularında hizmet verilebilmektedir. Ayrıca tersine mühendislik amaçlı olarak, var olan mevcut parçanın/parçaların taranarak sayısallaştırılması, sonrasında CAD-CAM programlarında üzerinde yeniden çalışılarak üretilebilir hale getirilmesi hizmeti de verilebilmektedir.

 • Girişimci olarak ETAMKuluçka’dan yararlanabilir mi?
 • ETAMkuluçka’nın mekanları sınırlı olduğundan, her yarıyıl belirlenen sektörler ve konulara uygunluk ve belirlenen ürün fikri kriterlerini sağlayan girişimciler, üniversitenin belirlediği mekan kullanma katkı payını ödemek ve ETAM’dan araştırma ve veya tasarım hizmeti almak koşulu ile yararlanılabilmektedir.

 • Araştırma sonuçları ve ürün tasarımı/yenilik gizliliği nasıl sağlanmaktadır?
 • ETAM kar amacı gütmeyen bir birimdir.  Hizmet talep eden kurum ve kuruluşların tüm ürün ve firma bilgileri gizli tutmaktadır. ETAM’la paylaşılan ürün, ticari ve idari bilgiler ile teknik ve teknolojik bilgiler, hiç bir koşulda üçüncü kişilerle paylaşılmaz, yayınlanmaz. Gerektiğinde ek bir gizlilik anlaşması düzenlenebilir.

 • ETAM’dan alınan hizmetler karşılığında fatura alınabilir mi?
 • Alınan hizmetler karşılığında protokollerle belirlenen bedel ve KDV’sinin, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü hesabına, protokollerle belirlenen biçimde/takvimde ödenmesi ve ödemelerin gerçekleştirilmesi/tamamlanması sonrasında, aynı Müdürlük tarafından fatura düzenlenerek adrese gönderilmektedir.
  *: Tersine mühendislik hizmeti kısa süre sonra verilebilecektir.